تعدیل شده و تعدیل نشده؟؟

اول اینکه در تایم فریم بالای هفتگی و ماهانه استفاده از نمودار تعدیل شده رو توصیه میکنید یا تعدیل نشده در بورس تهران.دیگر اینکه تو دیتای کارگزاری 3 تا عنوان درج شده 1-بدون تعدیل 2-افزایش سرمایه 3-افزایش سرمایه و سود نقدی .کدام گزینه معنی تعدیل شده رو میده؟؟

afshinhanifi175@yahoo.com پاسخ داده شده
مفاهیم بازار بورس 8 ماه پیش پاسخ 1 0

پاسخ ها ( 1 )

    0
    8 ماه پیش

    در تمام تایم فریم ها از نمودار تعدیل شده استفاده کنید.

    افزایش سرمایه و سود نقدی

خدمات

پشتیبانی

اجرا

مشاوره

دریافت مشاوره یا اجرای پروژه

نظرات

 پرسش قبلی

پرسش بعدی