مشگل ورود داده در تایمهای پایینتر داینامیک تریدر

پرسش

با سلام خروجی که از متا میگیرم ، در نرم افزار داینامیک تریدر تنها در تایم فریمهای روزانه و هفتگی به شکل درست نمایش داده میشه ،در تایمهای زیر روزانه به شکل نامنظم و با تعداد محدود کندل نمایش داده میشه ضمنا برای تست از چندین و چند نوع data exporter نیز استفاده کرده ام که نتیجه همان بوده (تصویر پیوست). سپاسگذارم

نرم افزارهای تحلیل تکنیکال 9 ماه پیش